ఇప్పుడే అప్గ్రేడ్ చేయండి:

మీ అప్గ్రేడ్ ఎంపికలను ఎంచుకోండి:

ఎంట్రన్స్ఇండియా స్కూల్ లిస్టింగ్ రుసుము:

వార్షిక రుసుము Rs.5,000 / -

ఐదు సంవత్సరాల ఫీజు Rs.15,000 / -

జీవితకాలపు రుసుము Rs.1,00,000 / -

అతిథి పోస్ట్ జాబితా ఫీజు:

అతిథి పోస్ట్ Rs.7,500 / -

అతిథి పోస్ట్ Rs.3,000 / -