పాండిచ్చేరి పార్లమెంటరీ లోక్సభ ఎన్నిక 2019 ఫలితం MP పేరు

1 నియోజకవర్గాల్లో 1 కోసం తెలిసిన స్థితి
లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితం 2014
నియోజకవర్గంకాన్స్ట్. నంప్రముఖ అభ్యర్థిలీడింగ్ పార్టీవెనుకంజ వేసే అభ్యర్థివెనుదీరిన పార్టీమార్జిన్స్థితివిన్నింగ్ అభ్యర్థివిన్నింగ్ పార్టీమార్జిన్
< 1 >
పుదుచ్చేరి1వె. VAITHILINGAM
ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్i
డాక్టర్ నారాయణస్వామి కేశవన్
ఆల్ ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్i
197025ఫలితం ప్రకటించబడిందిఆర్. రాధాకృష్ణన్ఆల్ ఇండియా ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్60854

పాండిచ్చేరి లోక్సభ ఎన్నిక 1883 ఫలితాల MP పేర్లు రాజకీయ పార్టీలు మరియు మునుపటి ఎన్నికల సమాచారం

పాండిచ్చేరి లోక్సభ ఎన్నికలు 2014 ఫలితం MP పేర్లు

నియోజకవర్గం అన్ని అభ్యర్థులు మరియు మొత్తం ఓట్లు డేటా:

పాండిచ్చేరి లోక్సభ ఎన్నిక 2019 నియోజకవర్గం ఓటు మరియు పార్లమెంటు అభ్యర్థి యొక్క సభ్యుడు