పుదుచ్చేరి లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు వోట్ మరియు ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: పుదుచ్చేరి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1పుదుచ్చేరిరాధాకృష్ణన్, శ్రీ ఆర్.AINRC
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

పుదుచ్చేరి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1పుదుచ్చేరినారాయణస్వామి, శ్రీ వి.INC

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు