ఉత్తరాఖండ్ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు వోట్ మరియు ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: ఉత్తరాఖండ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అల్మోరా (SC)తమ్టా, శ్రీ అజయ్బిజెపి
2గర్హ్వాల్ఖందూరి, మాజ్ జెన్ భువన్ చంద్ర AVSM (Retd.)బిజెపి
3హరిద్వార్నిషాంక్, డాక్టర్. రమేష్ పోఖ్రియాల్బిజెపి
4నైనిటాల్-ఉధమ్మింగ్ నగర్కోశ్యారి, శ్రీ భగత్ సింగ్బిజెపి
5తెహ్రీ ఘర్వాల్షా, శ్రీమతి. మల రాజ్య లక్ష్మిబిజెపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

ఉత్తరాఖండ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అల్మోరా-ఎస్తాటా, శ్రీ ప్రదీప్INC
2గర్హ్వాల్మహారాజ్, శ్రీ సత్పాల్INC
3హరిద్వార్రావత్, శ్రీ హరీష్INC
4నైనిటాల్-ఉధమ్మింగ్ నగర్బాబా, శ్రీ కే.సి.సింగ్INC
5తెహ్రీ ఘర్వాల్షా, శ్రీమతి. మల రాజ్య లక్ష్మిబిజెపి
6తెహ్రీ ఘర్వాల్బహుగుణ, శ్రీ విజయ్INC
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

ఉత్తరాఖండ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అల్మోరరావత్, శ్రీ బచి సింగ్బిజెపి
2గర్హ్వాల్రావత్, PVSM, VSM, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ (రిటైర్డ్.), TPSబిజెపి
3గర్హ్వాల్ఖందూరి, మాజ్ జెన్ భువన్ చంద్ర AVSM (Retd.)బిజెపి
4హార్డ్వార్-ఎస్బాడీ, శ్రీ రాజేంద్ర కుమార్SP
5నైనిటాల్బాబా, శ్రీ కే.సి.సింగ్INC
6తెహ్రీ ఘర్వాల్బహుగుణ, శ్రీ విజయ్INC
7తెహ్రీ ఘర్వాల్షా, లెఫ్టినెంట్. కల్నల్ (రిటైర్డ్) మహారాజా మనాబెంద్రబిజెపి
పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

ఉత్తరాఖండ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అల్మోరరావత్, శ్రీ బచి సింగ్బిజెపి
2గర్హ్వాల్ఖందూరి, మాజ్ జెన్ భువన్ చంద్ర AVSM (Retd.)బిజెపి
3హార్డ్వార్-ఎస్శతి, శ్రీ హర్పల్ సింగ్బిజెపి
4నైనిటాల్తివారీ, శ్రీ నారాయణ్ దట్INC
5నైనిటాల్పాల్, డాక్టర్. మహేంద్ర సింగ్INC
6తెహ్రీ ఘర్వాల్షా, లెఫ్టినెంట్. కల్నల్ (రిటైర్డ్) మహారాజా మనాబెంద్రబిజెపి

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు