మణిపూర్లో MBBS అందిస్తున్న వైద్య కళాశాలల జాబితా

అధ్యాయం పరీక్షలు మరియు నమూనా పత్రాలు

MBBS ని అందించే మెడికల్ కాలేజెస్ యొక్క రాష్ట్రాల జాబితా

మణిపూర్

  • కింది జాబితా భారతదేశం యొక్క మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ నుండి సంగ్రహించబడింది:http://www.mciindia.org
  • మెడికల్ కాలేజీల్లో ప్రవేశానికి ముందు MCI గుర్తింపు యొక్క స్థితిని పరిశీలించండి.
  • మెడికల్ కాలేజీల స్థితిలో తాజా నవీకరణ కోసం, దయచేసి సందర్శించండి:http://www.mciindia.org

కళాశాలల సంఖ్య: 2

మొత్తం సీట్లు: 200

అలాంటిది నేడు

పేరు మరియు చిరునామా
మెడికల్ కాలేజ్ / మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్

యూనివర్సిటీ పేరు

కాలేజ్ నిర్వహణ

కాలేజ్ ఆరంభం సంవత్సరం

వార్షిక మేలు (సీట్లు)

MCI గుర్తింపు యొక్క స్థితి

1జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, పోర్కోపెట్, ఇంఫాల్మణిపూర్ విశ్వవిద్యాలయంGovt.2010100అనుమతి పునరుద్ధరణకు అనుమతించబడింది u / s 10 (A) కోసం 2012-13
2ప్రాంతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇంఫాల్మణిపూర్ విశ్వవిద్యాలయంGovt.1972100గుర్తించబడటం