థొనాచి కొప్పల్ (మైసూర్) ఓకనావా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కరాటే క్లాసులు

పేరు: ఒకినావా మార్షల్ ఆర్ట్స్

ప్రాంతం: థోనాచి కొప్పల్

పిన్ కోడ్: 570023

చిరునామా: ఒకినావా మార్షల్ ఆర్ట్స్, 399 / A, RTTC రోడ్, 4 వేదిక, TK లేబుల్, RTTC రోడ్, డానాలాక్సీ ప్లాజా సమీపంలో, థొనాచి కొప్పల్, మైసూరు, కర్ణాటక 570023

సంప్రదింపు సంఖ్య: 097401 26143

వెబ్సైట్:

మ్యాప్: