థొనాచి కొప్పల్ (మైసూర్) ఓకనావా మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కరాటే క్లాసులు

పేరు: Okinawa Martial Arts

ప్రాంతం: Thonachi Koppal

పిన్ కోడ్: 570023

చిరునామా: Okinawa Martial Arts, 399/A, R.T.T.C. Road, 4th Stage, T.K. Layout, R.T.T.C. Road, Near Danalaxmi Plaza, Thonachi Koppal, Mysuru, Karnataka 570023

సంప్రదింపు సంఖ్య: 097401 26143

వెబ్సైట్:

మ్యాప్: