కరాటే క్లాసెస్ ఇన్ విజయ్ నగర్ 2 స్టేజ్ (మైసూర్) జెనిసిస్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్

పేరు: Genesis Mixed Martial Arts

ప్రాంతం: Vijay Nagar 2nd Stage

పిన్ కోడ్: 570017

చిరునామా: GENESIS Mixed Martial Arts, H 1, 6th Main Rd, Vijay Nagar 2nd Stage, Mysuru, Karnataka 570017

సంప్రదింపు సంఖ్య: 078991 65583

వెబ్సైట్: https://genesis-mixed-martial-arts.business.site/

మ్యాప్: