కరాటే క్లాసెస్ ఇన్ విజయ్ నగర్ 2 స్టేజ్ (మైసూర్) జెనిసిస్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్

పేరు: జెనిసిస్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్

ప్రాంతం: విజయ్ నగర్ 2 స్టేజ్

పిన్ కోడ్: 570017

చిరునామా: జెనెసిస్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, హెచ్ఎన్ఎన్ఎన్ఎన్ఎన్ఎన్ఎంఎంఎంఎం మెయిన్ ఆర్డి, విజయ్ నగర్ 1 స్టేజ్, మైసూరు, కర్ణాటక

సంప్రదింపు సంఖ్య: 078991 65583

వెబ్సైట్: https://genesis-mixed-martial-arts.business.site/

మ్యాప్: