బి.వి. మిశ్రాచే ఎంట్రీలు

తరగతి 12 (XII పన్నెండు) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT Books for Class 12 all Subjects Download NCERT Books for Class XII Mathematics, Physics, Chemistry, Biology and all other subjects in PDF form. All chapters of NCERT books are given as a separate links. NCERT BOOKS FOR CLASS 12 MATHEMATICS Chapter 1: Relations and Functions Chapter 2: Inverse Trigonometric Functions Chapter 3: Matrices Chapter 4: Determinants Chapter 5: Continuity […]

తరగతి 11 (XI-Eleven) సిలబస్ NCERT బుక్స్ గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT BOOKS FOR CLASS 11 MATHS (ENGLISH MEDIUM) Chapter 1: Sets Chapter 2: Relations and Functions Chapter 3: Trigonometric Functions Chapter 4: Principle of Mathematical Induction Chapter 5: Complex Numbers and Quadratic Equations Chapter 6: Linear Inequalities Chapter 7: Permutations and Combinations Chapter 8: Binomial Theorem Chapter 9: Sequences and Series Chapter 10: Straight Lines Chapter 11: Conic Sections Chapter 12: Introduction to Three Dimensional Geometry Chapter […]

తరగతి 10 (X- పది) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT Books for Class 10 CLASS 10 MATHS BOOKS (ENGLISH MEDIUM) Chapter 1: Real Numbers Chapter 2: Polynomials Chapter 3: Pair of Linear Equations in Two Variables Chapter 4: Quadratic Equations Chapter 5: Arithmetic Progression Chapter 6: Triangles Chapter 7: Coordinate Geometry Chapter 8: Introduction to Trigonometry Chapter 9: Some Applications of Trigonometry Chapter 10: Circles Chapter 11: Constructions Chapter 12: Area Related to Circles Chapter 13: Surface […]

తరగతి XX (IX- తొమ్మిది) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT Books for Class 9 All Subjects in PDF Download NCERT books for class 9 all subjects for High Secondary (High School NCERT Books for UP Board Also) in Hindi Medium. All books are given below in separate chapters. NCERT solutions are also available to download in PDF form. NCERT BOOKS FOR CLASS 9 MATHS […]

తరగతి 8 (VIII-Eight) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT books for class 8 Download NCERT Textbook for 8th class Maths, Science, S. St. (History, Geography, Civics), Hindi & English in PDF form. Hindi Medium books are also given to download. Download 8 Maths Solutions App or 8 गणित के हल App, which work offline without internet NCERT BOOKS FOR CLASS 8 MATHS – ENGLISH MEDIUM Chapter […]

RRB NTPC కార్డును ప్రవేశపెట్టింది: ప్రాంతీయ కార్యాలయాల వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ హాల్ టికెట్

RRB NTPC Admit Card 2019 Download Links to be released soon, Check Details Here RRB NTPC Admit Card 2019 Download: Railway Recruitment Board (RRB) is going to release the hall ticket for RRB NTPC Non-Technical Popular Categories Examination 2019. The first phase of the computer based examination will be held during June 2019 through September […]

తరగతి XX (VII- ఏడు) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

NCERT books for Class 7 All Subjects (English & Hindi Medium) The below mentioned list sows NCERT books for class 7 Maths, Science, Social Science, Hindi and English books in PDF form. English and Hindi medium books are given separately. You can read here or download for reference. NCERT TEXTBOOKS FOR CLASS 7 MATHS – […]

తరగతి XX (VI- సిక్స్) సిలబస్ NCERT పుస్తకాలు గమనికలు NCERT సొల్యూషన్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలు

CBSE Class 6 (VI-Six) Science Syllabus NCERT Books for Class 6 (VI-Six) PDF Download NCERT Books for Class 6 All Subjects NCERT TEXTBOOKS FOR 6TH CLASS MATHS (Text Book PDF / Notes / NCERT Solutions) Chapter 1: Knowing Our Numbers Chapter 2: Whole Numbers Chapter 3: Playing With Numbers Chapter 4: Basic Geometrical Ideas Chapter 5: Understanding Elementary Shapes Chapter […]

పంజాబ్ మంత్లీ క్యాలెండర్ 2019

జనవరి నానకషై క్యాలెండర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబరు అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబర్ హుకామ్మామాకు వెళ్ళండి

పంజాబ్ ప్రభుత్వం. సెలవులు

ప్రభుత్వ జాబితా. పంజాబ్ లోని సెలవులు- 2019 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలోని పబ్లిక్ కార్యాలయాల్లో పబ్లిక్ సెలవులుగా దిగువ షెడ్యూల్లో సూచించిన సెలవుదినాలను ప్రకటించాలి. క్యాలెండర్ ఇయర్ 2019 - షెడ్యూల్ పేరు హాలిడే (లు) తేదీ వారం మొత్తం శనివారాలు [...]