ఎయిమ్స్ పి పి జిఎన్ఎం (జూలై సెషన్)

AIIMS PG 2018 (జూలై సెషన్) కోసం ముఖ్యమైన తేదీలు

ప్రవేశ పరీక్ష6th మే, 2018
(ఆదివారం)
ఫలితం నోటిఫికేషన్12th మే, 2018
(శనివారం)
1st కౌన్సెలింగ్5th జూన్, 9
(మంగళవారం)
2nd కౌన్సెలింగ్12th జూన్, 9
(మంగళవారం)
ఓపెన్ కౌన్సెలింగ్24th ఆగష్టు, 2018
(శుక్రవారం)

ఎయిమ్స్ PG 2019 (జనవరి సెషన్)

ఎయిమ్స్ PG 2019 (జనవరి సెషన్) కోసం ముఖ్యమైన తేదీలు

ప్రవేశ పరీక్ష18th నవంబర్, 2018
(ఆదివారం)
ఫలితం నోటిఫికేషన్23rd నవంబర్, 2018
(శుక్రవారం)
1st కౌన్సెలింగ్6th డిసెంబర్, 2018
(గురువారం)
2nd కౌన్సెలింగ్14th డిసెంబర్, 2018
(శుక్రవారం)
ఓపెన్ కౌన్సెలింగ్22nd ఫిబ్రవరి, 9
(శుక్రవారం)

AIIMS PG 2016 సాధారణ సమాచారం

AIIMS PG X అర్హతలు

AIIMS PG 2016 సీట్ల సంఖ్య

ఎఐఐఎంఎస్ పిజిఎన్ఎన్ఎంఎంఎంఎం పరీక్షా కేంద్రాలు

ఎయిమ్స్ PG 2016 సీట్ల కేటాయింపు

ఎయిమ్స్ PG 2016 మెథడ్ ఆఫ్ కౌన్సెలింగ్

MD, MS, M.Ch కోసం ఎయిమ్స్ PG X11 సూచనలు (2016yrs.) MDS పరీక్షలు

ఎయిమ్స్ PG 2016 MCh (6 సంవత్సరాల) / DM (6 సంవత్సరాల)

ఎయిమ్స్ పి జిఎన్ఎక్స్ ఫీజు

ఎయిమ్స్ పిజి 17 ముఖ్యమైన తేదీలు

ఎయిమ్స్ PG X ఇతర సూచనలు