ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ IFSC కోడ్ SBIN0050472 SWIFT కోడ్ ఫోన్ ఇమెయిల్ చిరునామా

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ కోసం IFSC కోడ్ SBIN0050472

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ పూర్తి వివరాలు

వివరములవివరాలు

ఎస్బిఐ శాఖ పేరు / కార్యాలయం పేరు

జలాలాబాద్ (ఈస్ట్)

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ IFSC కోడ్

SBIN0050472

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) బ్రాంచ్ కోడ్

50472

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) బ్రాంచ్ MICR కోడ్

142002016

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ చిరునామా

మెయిన్ చౌక్, తెహ్సిల్-మోగా, డిస్టాట్-మోగా పుంజాబ్

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ ఎస్టిడి కోడ్

1682

ఎస్బిఐ జలాలబాద్ (తూర్పు) శాఖ నంబర్

220180

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ సర్కిల్

చండీగఢ్

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ మాడ్యూల్

Bhatinda

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ జిల్లా

మోగ

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ పిన్కోడ్

142058

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ స్టేట్

పంజాబ్

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) బ్రాంచ్ ఫ్యాక్స్ సంఖ్య

0000

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ ఇ-మెయిల్ ఐడి

[Email protected]

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) శాఖ వ్యాపార గంటలు

10.00 - 16.00

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) బ్రాంచ్ వీక్లీ హాలిడే

ఆదివారం

ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ ఫారెక్స్ టైప్

C2

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ మోగా నగర మ్యాప్:

NA

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి, జలాలబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్

పంజాబ్లోని మోగ జిల్లాలో ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) శాఖ ఉంది. ఎస్బిఐ జలాలాబాద్ (తూర్పు) శాఖ చిరునామా ప్రధాన చౌక్, తెహ్సిల్-మోగా, డిస్టాట్-మోగా పుంజాబ్. సంప్రదింపు టెలిఫోన్ నంబర్ 220180.

ఈ జలాలాబాద్ (ఈస్ట్) బ్రాంచ్ యొక్క IFSC కోడ్ SBIN0050472. ఎస్బిఐ జలాలబాద్ బ్రాంచ్ కోడ్ (ఈస్ట్) శాఖ, IFSC కోడ్ SBIN50472 యొక్క చివరి ఐదు అక్షరాలు.


NEFT లావాదేవీలకు ఎస్బిఐ కస్టమర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్:

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా NEFT కస్టమర్ కేర్ నంబర్: టెల్: 022-27561665 / 27573270 / 27573506 / 27560743
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా NEFT కస్టమర్ ఫెసిలిటేషన్ ఇమెయిల్ ID: [Email protected]

కిషన్పూరాలోని ఎస్బిఐ శాఖలు (మోగా)
మోగాలో ఎస్బిఐ శాఖలు

పంజాబ్లోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాఖలు
భారతదేశంలో ఎస్బిఐ శాఖలు


నిరాకరణ: ఇంతకుముందు ఇచ్చిన సమాచారంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అయినప్పటికీ, వినియోగదారులు మా చదివేందుకు అభ్యర్థించారు తనది కాదను వ్యక్తి ఈ వెబ్సైట్ నుండి ఏదైనా బ్యాంకు, IFSC కోడ్, మొదలైన వాటి గురించి సమాచారాన్ని ఉపయోగించటానికి ముందు.